English 

   
 

ارسال رزومه كاري


شرکت مهندسین مشاور سپیتا طرح در راستای ارتقای سطح علمی و حفظ ساختار جوان و پویای این مجموعه، با در نظر گرفتن سطح علمی و تجارب عملی، در صورت نیاز از میان متقاضیان واجد شرایط جهت همکاری اقدام به جذب نیروی متخصص می نماید.

متقاضیان می توانند فرم تقاضانامه و رزومه کاری را از این بخش دریافت و پس از تکمیل به نشانی الکترونیکی : info@SpitaTarh.com      و یا صندوق پستی : 135 – 666135  ارسال نمایند.


 

دریافت نسخه pdf فرم رزومه ( جهت ارسال به صندوق پستی )

دریافت نسخه Doc فرم رزومه ( جهت ارسال به پست الکترونیک )

 
 

مهندسين مشاور سپيتاطرح
ايران، سنندج، فاز دوم شهرك سعدي، خيابان شهيد طهماسبي
تلفكس: 33665676-33668200 (087) كدپستي: 54785-66179

Powered By JiroCMS