English 

   
 

خط مشي كيفيت


  مهندسین مشاور سپیتا طرح در سال 1387 در شهرستان سنندج با هدف مشارکت در عمران و
توسعه زیربناهایی همچون (ساختمان، راه، آب و آبیاری و زهکشی) فعالیت خود را در محیطی
کوچک آغاز نمود و هم اکنون بعد از 4 سال کار و تلاش بی‏ وقفه و گام ‏نهادن در مسیر توسعه
می‏رود  تا گام‏هایی اساسی در جهت تعالی سازمانی بردارد.
  این شرکت ضمن ارج نهادن به منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین دارایی سازمان، با توجه به
اصل رضایتمشتری (کارفرمایان) و تعهد به برآورده کردن الزامات قانونی، بهبودمستمر در کلیه
فعالیت‏ها  و  فرآیندها را به عنوان خط‏مشی کیفیت فعالیت‏های خود انتخاب و  در این راستا
نظام مدیریت کیفیت را براساس استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001:2008   انتخاب
نموده و اهداف خود را به شرح ذیل اعلام و بیان می‏نماید :

1 - تلاش در جهت ارتقای سطح رضایت مشتریان.

2 - گسترش و افزایش میزان کمی و کیفی محصولات به منظور حضور بیشتر در بازارهای داخلی و خارجی.

3 - بکارگیری الزامات استانداردهای ملی و بین المللی در جهت بهبود فرآیندهای تحقق محصول.

4 - تأمین زمینه ایجاد روحیه شاد و رفاه بیشتر و محیط کار شاداب جهت فعالیت کارکنان.

5 - ارتقاء سطح دانش، مهارت و توسعه قابلیت‏های منابع انسانی.

6 - تعهد به بهبودمستمر و اثربخشی سیستم‏های مدیریت کیفیت، مهندسی ارزش، زیست‏محیطی،
ایمنی و بهداشت شغلی و مدل تعالی سازمانی ( EFQM ) .

7 - تلاش درجهت حفظ نیروهای سازمانی و افزایش و شکوفایی و توسعه همه جانبه منابع انسانی
 و مشارکت مؤثر آن‏ها در فعالیت‏ها و اهداف کیفی شرکت به عنوان یکی از مهمترین اصول
در جهت پایداری و توسعه سازمان.
8 - تعهد در زمینه اجرای به موقع قراردادهای خدمات مشاوره مهندسی بر مبنای استانداردهای
 ذیربط با رعایت اخلاق حرفه‏ای.
        لذا مدیریت ارشد سازمان در درجه اول خود را متعهد به اجرای مفاد فوق دانسته و ضمن
وفاداری به ارزش‏ های نهفته در سیستم مدیریت کیفیت کلیه آحاد سازمان و همکاران را دعوت
به رعایت مفاد استاندارد می‏نمایدو لاجرم ارزش فوق بدون همکاری و همدلی تک‏تک آنان میسر
 نخواهد بود. بدون تردید در مواقع لزوم این خطمشی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.


 
 

مهندسين مشاور سپيتاطرح
ايران، سنندج، فاز دوم شهرك سعدي، خيابان شهيد طهماسبي
تلفكس: 33665676-33668200 (087) كدپستي: 54785-66179

Powered By JiroCMS