English 

   
 

آمــوزش


در این بخش به ارائه مطالبی جهت معرفی تازه های دنیای نرم افزار، تألیفات مرتبط با رشته مهندسی عمران و آموزش نرم افزارهای کاربردی در این زمینه و سایر زیربخش های مرتبط در سطوح ابتدایی کاربری پرداخته شده است.

همچنین تلاش گردیده با قرار دادن آئین نامه ها ومقررات، سوالات آزمون های مختلف و نکاتی به نظر جزئی ولیکن کلیدی، حاصل تجارب پرسنل این مهندسین مشاور، به رشد هرچه بیشتر مهندسین جوان ایرانی کمکی ناچیز شود.

 
      - جهت دسترسی به مطالب از منوی کشویی آموزش در هدر سایت استفاده کنید.
 
 

مهندسين مشاور سپيتاطرح
ايران، سنندج، فاز دوم شهرك سعدي، خيابان شهيد طهماسبي
تلفكس: 33665676-33668200 (087) كدپستي: 54785-66179

Powered By JiroCMS